Rena rör med Akono AB

Få vet hur viktigt det är att rengöra bostadens ventilation. Inte många vet heller hur man gör och en del kanske inte ens tänker på att ventilationen finns och behöver tas om hand. Det är inte konstigt eftersom de knappt syns och sällan gör något väsen av sig. Men Akono AB ser och vet vad som behöver göras för att förhindra att luften i bostaden är för fuktig.

Frånluftsventilationer finns i de flesta rummen i en bostad. Deras uppgift är att suga ut fukt och luft som förorenats och ersätta den med ”torr” och ren luft. Exempel på föroreningar som Akono AB vill motverka är matos, mögel, gaser från eldning och ovälkomna lukter utifrån. En fungerande frånluftsventilation är extra viktigt i badrum eftersom mycket fukt samlas efter exempelvis en lång dusch som avger mycket ånga. Tecken på att frånluftsventilationen är tilltäppt och att det är dags för en inspektion är bland annat att handdukar torkar långsamt och att dåliga lukter sprider sig. 

Akono AB kontrollerar hur ventilationen ser ut och åtgärdar de problem som finns. Teknikern från Akono AB har ett mål: att lämna kunden nöjd med en rensad och rengjord ventilation som gör inomhusluften så bra som möjligt. Kunden får ett intyg av teknikern efter utfört arbete och Akono AB ser alltid till att göra en uppföljning av arbetet.