Optiker – för synens skull

En optiker har nog alla gått till någon gång i sitt liv. Optiker förknippas ofta med glasögon och linser men det är inte bara det de sysslar med, även om det är en stor del. De har att göra med allt som på något sätt kopplas samman med syn, till exempel synundersökningar för körkortstillstånd. Långt ifrån alla som gör ett sådant test hos en optiker behöver hjälpmedel för synen och i det fallet finns optikern där mest för att bekräfta att synen är som den ska och upptäcka eventuella avvikelser.

En optikers huvudsakliga uppgift kan ändå sägas är att undersöka synen hos människor som upplever, eller rentav redan vet att de har försämrad syn. Optiker har speciella instrument som hjälper dem att kontrollera och mäta människors syn samt jämföra den med ett normalt seende. En optiker kan mäta exakt hur mycket synen har förändrats och på vilket sätt vilket gör att de kan ge personer med synfel glasögon och linser med rätt styrka, även efter några år när synen har förbättrats eller försämrats. Optiker är livsviktiga, både för de personer med synfel men också för människor i deras närhet. Utan optiker och deras redskap skulle med stor sannolikhet fler trafikolyckor ske på grund av dålig syn och även andra olyckor skulle kunna ske, till exempel fall i trappor.

Det var 1994 som optiker blev en titel på den som fått högskoleexamen från optikerprogrammet. Det var detta år som optikerprogrammet blev en egen högskoleutbildning på Karolinska Institutet och senare också på Högskolan i Kalmar. År 2006 blev optikertiteln en skyddad yrkestitel. Optiker tillhör sjukvårdsväsendet och är därmed skyldiga att lyda de speciella författningar för optiker som Socialstyrelsen tagit fram.

Det här innebär att för den som vill bli optiker finns möjligheten till utbildning på Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitetet i Kalmar. När man blivit en legitimerad optiker har man skyldighet att fortbilda sig, det vill säga uppdatera sina kunskaper för att få det senaste inom syn – och ögonvetenskap. Detta görs genom kurser som hålls några gånger om året. Många av dagens optiker är medlemmar i Svenska Optikerförbundet. Vill man gå hos en speciell optiker men inte riktigt vet hur bra utbildad och fortbildad han eller hon är – exempelvis om man fått någon rekommenderad till sig – kan man gå in på Optikerförbundets hemsida och söka på optikern i fråga.